Vzorový životopis ke stažení

Jak na pracovní pohovor

Pokud jste byli pozváni na pracovní pohovor, znamená to, že jste budoucího zaměstnavatele zaujali. Pracovní pohovory jsou časově náročné nejenom pro uchazeče, ale i pro budoucího zaměstnavatele. Probíhají proto obvykle ve dvou nebo více kolech.

V prvním kole jde zaměstnavateli obvykle pouze o to, ověřit si Vámi poskytnuté informace a případně se přeptat na věci, které mu nejsou jasné. Pokud jste v některých pasážích životopisu něco důležitého záměrně nevynechali, není se třeba stresovat. Důležité je naopak příjemné, klidné a případně lehce sebevědomé vystupování.

V rámci přípravy na pracovní pohovor je potřeba připravit se na základní otázky, které Vám zaměstnavatel může položit. Mohou to být například následující otázky:

- Proč chcete odejít od stávajícího zaměstnavatele?
- Proč se hlásíte právě k naší firmě?
- Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
- Co si představujete od nabízené pozice?
- Proč bychom měli vybrat práv Vás?
- Jaký karierní postup si představujete v naší firmě?
- Jaký si představujete plat?

Předmětem zvídavých otázek bývají také příliš časté změny zaměstnavatele, nebo dlouhá období bez práce.

Na konci pohovoru dát zaměstnavatel obvykle prostor Vašim otázkám. Je vhodné si předem připravit alespoň jednu otázku, která se bude týkat Vaší nové práce.

Pokud jste na pracovním pohovoru neuspěli, není nutné „házet flintu do žita“. Naopak doporučujeme zůstat se zaměstnavatelem v kontaktu. Je pravděpodobné, že se časem uvolní jiné a pro Vás vhodnější pracovní místo.