Vzorový životopis ke stažení

Otázky a odpovědi v průběhu pracovniho pohovoru

Průběh pracovního pohovoru se lišší dle tipu zaměstnavatele a pracovní pozice o kterou se ucházíte. Pracovní pohovor je obvykle více kolový a nemá pevně danou strukturu. Některé otázky se ale pravidelně objeví vždy a proto je vhodné si je řádně rozmyslet ještě před zahájením pracovního pohovoru. Uchazeči o zaměstnání to pomůže ujasnit si priority a předcházet stresovým situacím v průběhu vlastního pohovoru.

Otázky a odpovědi se kterými se můžete setkat v průběhu pracovního pohovoru:

1. Proč by jste chtěla pracovat u naší společnosti?

Uchazeč o práci by v odpovědi měl vyjádřit pozitivní motivaci a svůj zájem pro společnost pracovat.

Pro Vaši společnost mám zájem pracovat proto, že se jedná o leadera v oboru přesného strojírenství. S produkty které vyrábíte jsem se již v praxi setkala a věřím, že mají značný potenciál širokého uplatnění na trhu.

2. Jaké jsou Vaše silné stránky?

Zde je potřeba zmínit zejména silné stránky vztahující se k dané pozici.

V případě účetního to může být například pečlivost, svědomitost a přesnost.

3. Jaké jsou Vaše slabé stránky?

Odpověď „žádné slabé stránky nemám“ je sice také možná nicméně doporučujeme spíše ty Vaše slabší stránky, které mohou být za určitých okolností přínosné.

Např. krizový manager: Mezi mé slabší stránky lze označit vznětlivost, jsem si ji vědom a jsem schopen tuto nectnost kontrolovat. Vím, že se jedná o vlastnost negativní, ale v mé dosavadní praxi mi několikrát i pomohla a to v případě motivace laxnějších zaměstnanců.

Dále mám občas tendenci zkoušet zvládnout více, než je v daném čase možné. Projevuje se to tendencí zapomínat schůzky. Tuto špatnou vlastnost jsem již eliminoval za pomoci chytrého telefonu BlackBerry.

Proč si myslíte, že bychom měli přijmout právě Vás?

Personalista má téměř vždy na výběr z více uchazečů a jedná se o otázku, na kterou se může a nemusí otevřeně zeptat. I v případě, že se na ní nezeptá, je vhodné, aby v průběhu pohovoru zazněla Vaše odpověď.

Vím, že na danou pozici se hlásí více potenciálních uchazečů, ale já jsem stoprocentně přesvědčena, že je to pozice jako stvořená pro mě. Tuto práci vykonávat chci a věřím, že ji budu vykonávat dobře a k oboustranné spokojenosti.

5. Jakou si představujete výši platu?

Zaměstnavatel má obvykle jasnou představu o tom, jakou částku je ochoten za danou práci platit. Odpověď uchazeče by se měla pohybovat v rozmezí očekávaném budoucím zaměstnavatelem. Proto uchazeč měl mít ještě před pohovorem jasno v tom, jaká výše platu je na dané pozici a v dané lokalitě obvyklá. Tuto informaci je ideální získat od někoho, kdo na obdobné pozici již pracuje.

Pokud si uchazeč řekne o neadekvátně vysoký plat, reálně hrozí, že bude z výběrového řízení vyřazen a dostane přednost někdo skromnější. Oproti tomu uchazeč, který si řekne příliš málo, může zvýšit své šance (pozor nebývá to pravidlem), ale zároveň bude později jen obtížně dosahovat zvýšení platu.

6. Na co byste se chtěla zeptat Vy nás?

V této části pohovoru je dán prostor Vám. Můžete jej využít například k potvrzení toho, že o danou pozici máte zájem. Vhodné je, také zkusit najit způsob jak se odlišit od ostatních uchazečů o zaměstnání.

Vhodné otázky uchazeče mohou být například následující:

a) Existují nějaké specifické požadavky, které jsou s nabízeným místem spojeny?

b) Nabízené místo je nově vytvořené nebo se uvolnilo? Pokud se uvolnilo, proč?

c) O nabízenou pozici mám skutečně zájem, a proto bych se chtěla zeptat, zda je možné strávit pracovní den se zaměstnancem, který tuto pozici již vykonává?

Toto je ambiciózní otázka, která potvrzuje Váš zájem práci vykonávat. Zároveň Vás vyzdvihuje z masy ostatních uchazečů, protože málokdo má odvahu obdobnou otázku položit. V případě souhlasu zaměstnavatele, získáváte jedinečnou šanci pozici skutečně získat.