Vzorový životopis ke stažení

Strukturovaný životopis

Strukturovaný profesní životopis by měl obsahovat základní údaje o Vás a o Vaší profesní praxi. Součástí strukturovaného životopisu jsou obvykle Vaše základní kontaktní údaje, základní přehled dosaženého vzdělání a podrobný popis profesní praxe s chronologickým výčtem všech zaměstnavatelů a Vašich pracovních pozic.

Začátečníci se obvykle více soustředí na popis studia a získaných znalostí. Naopak profesionálové často pouze zmíní nejvyšší dosažené vzdělání a zaměří se zejména na kvalifikovaný popis zkušeností z praxe.

V rámci profesního životopisu nedoporučujeme rozepisovat se o Vašich zájmech a koníčcích, pokud přímo nesouvisí s pracovní pozicí. Informace týkající se věku, vyznání nebo rodinné příslušnosti jsou v rámci profesního životopisu také irelevantní.

Příklad strukturovaného profesního životopisu naleznete na následujících stránkách.